אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

למה מתכוונים חסידי מדינת כל אזרחיה?


רבקה שפק ליסק's picture

למה מתכוונים חסידי "מדינת כל אזרחיה" או "רפובליקת כל אזרחיה"

4 מסמכים לגבי חזון העתיד של מדינת ישראל פורסמו ע"י ארגונים של ערביי ישראל: "החזון הערבי" – פורסם ע"י ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל בשיתוף עם אינטלקטואלים ערבים."הצעה ערבית ראשונה לחוקה לישראל"- פורסם ע"י ארגון "עדאלה" דרישה להחזרת כל הפליטים הפנימיים לכפרים הנטושים ופיצויים- פורסם ע"י ארגון מוסאווא :"אמנת חיפה" – פורסמה ע"י "מדא אל- כרמלי" "החזון הערבי" של "ועדת המעקב העליונה": א. מדינת ישראל נוצרה ע"י קולוניאליזם – ישראל יישמה מדיניות קולוניאליסטית כלפי אזרחיה הערבים, הכוללים הפקעת אדמות ויהוד המרחב.ב. הציבור הערבי בעד מדינה פלשתינאית ולצידה מדינה דו- לאומית במקום מדינה יהודית.ג. המשטר במדינה הדו- לאומית- "דמוקרטיה הסדרית", כלומר, קואליציה בין יהודים וערבים. לכל צד תהיה זכות וטו על החלטות הצד השני.ד. ישראל כיום היא מדינה "אתנוקרטית", ולא דמוקרטית. למיעוט הערבי יש שוויון חלקי ושיתוף מוגבל בחיים הפוליטיים.ה. הציבור הערבי מוכן לראות בישראל "מולדת משותפת לשני העמים", אבל אינו מכיר ביהדותה של ישראל. ו. יש לשנות את סמלי המדינה, הדגל וההמנון. ליהודים ולערבים יהיו סמלים ניפרדים. חוקה לישראל של ארגון עדאלה: א.ישראל תהפוך למדינה דו-לאומית ורב- תרבותית.ב. ביטול הסממנים היהודיים של ישראל- הדגל, ההמנון, סמל המדינה. ליהודים ולערבים תהיה אוטונומיה:מוסדות חינוך ותרבות ניפרדים. ג. ביטול "חוק השבות" – כל אחד יוכל לקבל אזרחות מטעמים הומניטריים, ללא קשר לדתו. ד. כל צאצא של אזרח המדינה שנולד בישראל או בחו"ל יקבל אזרחות וגם בן זוג של כל אזרח בישראל(ביטול ההגבלה על נשואי אזרחים ערבים לפלשתינאים בשטחים). ה.הפליטים הפנימיים- תושבים שגורשו מבתיהם ב- 1948 ועברו לגור בישובים ערביים אחרים, יחזרו לאזור מושבם המקורי, תוך קבלת פיצויים על הנזקים שנגרמו להם(1/4 מערביי ישראל).ו. ישראל נדרשת להכיר באחריות לעוולות ההיסטוריות שגרמה לעם הפלשתינאי בכללותו, לסגת מהשטחים הפלשתינאים ולהכיר בזכותו של העם הפלסתיני להגדרה עצמית, בגבולות 1967 . ז. קרקעות- נכסי הוואקף המוסלמי, שהופקעו אחרי 1948 יוחזרו לבעליהם המקוריים. כמו כן, נכסים שהופקעו מאזרחים ערבים ע"י המדינה יושבו לבעליהם בתוספת פיצוי. כמו כן, על המדינה להכיר בכל הכפרים הלא- מוכרים.ח. דו- לשוניות- כל הפרסומים הרשמיים של המדינה יפורסמו בשתי שפות. הרב- תרבותיות תגולם בכך שכל קבוצה תרבותית, דתית או אתנית תוכל לשמור על צביונה המיוחד ועל מוסדותיה. כל מיעוט לאומי יבחר לעצמו גוף מייצג שימומן ע"י המדינה. הצהרת חיפה א. ערביי ישראל הם חלק מהעם הפלסטיני ומהאומה הערבית.הארץ היא מולדתו של העם הערבי- פלסטיני והם הבעלים של הארץ הזאת.הנכבה הביאה לניתוק בין חלקי העם הפלסטיני, אבל הזיקה לעם הפלסטיני ולאומה הערבית נשתמרה.ב. הציונות היא תנועה קולוניאליסטית ג. התנועה הציונית וישראל אחראים לנכבה ולהיווצרות בעיית הפליטים. ביצוע החלטה 194 של האו"םד. החזון לכינון חברה דמוקרטית שוויונית: הכרה בזכותו של העם היהודי-ישראלי להגדרה עצמיתהכרה בהיותו של העם הפלסטיני "מיעוט מולדת"ה. התנאים לפיוס היסטורי:סיום הכיבושפירוק ההתנחלויות מכל השטחים שנכבשו ב- 1967 הכרה בזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיניהקמת מדינה פלסטיניתהכרה בזכויותיהם של ערביי ישראל כ"מיעוט מולדת", כלומר, כאדוני הארץ האמיתייםניתוח המשמעות של 2 המסמכים הראשונים: מה זאת מדינה דו- לאומית- דגלא. המסמכים קובעים שיש עם פלסטיני וערביי ישראל הם חלק ממנו ומהאומה הערבית. לפלסטינים יש זכות להגדרה עצמית ולהקמת מדינה פלסטינית. כל ההתנחלויות תפונינה ובמדינה זו ייאסר על יהודים לחיות.ב. הציבור הערבי אינו מכיר בזכותו של העם היהודי למדינה יהודית, או בזכויות היסטוריות בארץ. הם מכירים רק בקיומו של עם יהודי- ישראלי, ללא זיקה לעם היהודי. יש ליהודים- הישראליים זכויות של יחידים וזכויות של קבוצה. אבל, הם קולוניאליסטים ולא בעלי זכויות היסטוריות.ב. ישראל תהפוך למדינה דו- לאומית ורב- תרבותית .חוק השבות יבוטליבוטלו כל הסממנים היהודיים של ישראל: דגל, המנון וכל החוקים הרלבנטיים ג. לכל קבוצה יהיה פרלמנט משלה וזכות וטו על החלטות הקבוצה השנייה. המשמעות- קפאון.ד. מימוש זכות השיבה- כל הפליטים הפלסטינים – 3,000,000 – יוכלו לחזור ולקבל אזרחות מלאה. גם פליטים ערבים אחרים יוכלו לקבל אזרחות. אזרחות מלאה תוענק לכל צאצא של אזרח שנולד במדינה או בחו"ל, ולכל מי שיינשא לאזרח ישראלי.המשמעות: היהודים יהפכו למיעוט מבוטל ואז ניתן יהיה לחסל לא רק את המדינה היהודית, שכבר חוסלה, אלא גם את המדינה הדו- לאומית וישראל תהפוך למדינה פלסטינית.ה. הפליטים הפנימיים שגורשו מיישוביהם ב- 1948 יחזרו לבתיהם. כלומר, היהודים יפונו מכל היישובים שקמו על חורבות ישובים ערביים.ו. הכרה באחריות בלעדית לנכבה, לבעיית הפליטים והכרה בפשעי מלחמה והכיבוש של רצועת עזה והגדה המערבית.בקיצור, תקומנה 2 מדינות פלסטיניות והן תתאחדנה ותוקם פלסטין הגדולה מהים לירדן. היהודים יהפכו למיעוט הנתון לחסדי הרוב הפלסטיני. הצהרת חיפה: משמעותה הצהרת חיפה נוסחה על ידי קבוצה של אקדמאים ואנשי רוח מקרב הערבים הפלסטינים בישראל, במסגרת מרכז מדא אל- כרמל, ובמימון של האיחוד האירופי. המסמך פורסם ב- 15 במאי, התאריך בו מציינים הפלסטינים את יום הנכבה.הצהרת חיפה נועדה, כנאמר בדברי הפתיחה, לטפל בנושאים הבאים:הצגת קריאת ההיסטוריה שלנו ותפישתנו בנוגע לאזרחותנו וליחסינו עם שאר חלקי עמנו הפלסטיני, עם האומה הערבית ועם מדינת ישראל.הצגת חזוננו למימוש חיים של כבוד במולדתנו ולמען כינון חברה דמוקרטית המבוססת על יסודות הצדק, החירות, השוויון והכבוד ההדדי בין הערבים הפלסטינים לבין היהודים בישראל.התנאים לפיוס היסטורי והעתיד שאליו אנחנו שואפים ביחסים בין העם הפלסטיני לבין העם היהודי הישראלי. הצגת קריאת ההיסטוריה שלנו וכו'- ערביי ישראל הם חלק מהעם הפלסטיני ומהאומה הערבית- מחברי ההצהרה קובעים שזהותם הלאומית מבוססת על הערכים והתרבות האוניברסליים, על הלשון והתרבות הערבית ועל הזיכרון הקולקטיבי ועל הקשרים המתמשכים עם אדמתם ומולדתם.המסמך קובע שהארץ היא מולדתו של העם הערבי פלסטיני והם הבעלים של הארץ הזאת. הקביעה שהערבים הפלסטינים הם בעליה של הארץ הזאת מהווה שכתוב של ההיסטוריה. יישוב הארץ החל באלף ה- 3 לפנה"ס והערבים הגיעו לכאן ככובשים רק ב- 630 לספירה. תהליך ההתיישבות שלהם בארץ היה איטי והחלק הארי של האוכלוסייה הערבית הגיע בין שלהי המאה ה- 19 ואמצע המאה ה- 20 , כפי שניתן ללמד ממסמכים עותמניים ובריטיים. הנכבה הביאה לנתק בין חלקי העם הפלסטיני אבל, הזיקה לשאר חלקי העם הפלסטיני והאומה הערבית השתמרה. הציונות היא תנועה קולוניאליסטית- בסוף המאה ה- 19 החלה, לדברי מחברי המסמך, התנועה הציונית את מפעלה הקולוניאליסטי- התיישבותי בפלסטין והחלה לממש את מפעלה שתכליתו כיבוש מולדתנו ומימוש שאיפתה להפוך אותה למדינה ליהודים. הגדרת הציונות, התנועה הלאומית של העם היהודי, כקולוניאליסטית, נועדה לנתק בין העם היהודי למולדתו ההיסטורית. כלומר, לשלול מהעם היהודי את זיקתו לארץ זו, ולגזול ממנו את עברו, וזכותו ההיסטורית אשר אושרה ע"י חבר הלאומים והאו"ם.התנועה הציונית אחראית לנכבה ולהיווצרות בעיית הפליטים- ב- 1948, קובע המסמך, התנועה הציונית ביצעה מעשי טבח נגד בני עמנו, הפכה את מרביתם לפליטים, הרסה מאות מכפרינו ועקרה מערינו את רוב תושביהן. אח"כ , מדינת ישראל מנעה שיבת הפליטים למולדתם, תוך שהיא מפרה את החלטה 194 של העצרת הכללית של האו"ם.מדינת ישראל המשיכה , לאחר הקמתה, את פעולות הגירוש והעקירה. חזוננו לכינון חברה דמוקרטית שוויונית- הכרה בזכותו של העם היהודי- הישראלי להגדרה עצמית מחברי המסמך נוהגים בחוסר שוויון. הם מנתקים את היהודים הישראליים משאר חלקי העם היהודי, ומכירים רק בישות הלאומית המצומצמת של היהודים הישראליים, אבל, בעשותם זאת הם אינם מוותרים על הזיקה והקשר שלהם עם שאר חלקי העם הפלסטיני והאומה הערבית. יש כאן אפלייה ברורה. המסמך שולל מכל שאר חלקי העם היהודי את זיקתו הלאומית ואת הקשר שלו למולדתו ההיסטורית. גם זכות ההגדרה העצמית של היהודים הישראלים מקורה איננו בזיקה היסטורית אלא בהשלמה של מחברי המסמך, עם ההשתלטות הקולוניאליסטית של התנועה הציונית. מהנתק בין חלקי העם היהודי מתבקש ביטול כל החוקים המפלים באופן ישיר או עקיף על בסיס לאומי, אתני או דתי ובראשם זכות השיבה וחוק האזרחות. העם הפלסטיני יוכר כמיעוט מולדתכלומר, בעוד שהמיעוט היהודי ישראלי הוא פרי השתלטות קולוניאליסטית, המיעוט הערבי פלסטיני הוא הבעלים החוקיים של הארץ הזאת. בתור שכזה, יקבל זכות וטו בכל העניינים הנוגעים למעמדם ולזכויותיהם, אוטונומיה תרבותית וחלוקה של המשאבים לפי עקרונות הצדק. המסמך דורש גם מילוי החלטה 194 של האו"ם. אבל בעניין זה מחברי המסמך מעדיפים עירפול. הרשות הפלסטינית ומדינות ערב מפרשים החלטה 194 כ"שיבת הפליטים לבתיהם" - כלומר למדינת ישראל. מהמסמך משתמע שמדובר בזכות השיבה לישראל מאחר שחוק ההגירה החדש יתיר הגירה חופשית.התנאים לפיוס היסטורי וכו' הפיוס ההיסטורי מחייב הכרה של מדינת ישראל בעוול ההיסטורי שגרמה לעם הפלסטיני. ישראל חייבת, קובעים מחברי המסמך, להכיר באחריותה לאל- נכבה שפגעה בכל בני עמנו. מחברי המסמך אינם מציעים חלוקת האחריות על האל- נכבה. הם אינם בדעה שערביי ישראל ומנהיגיהם אחראים לפחות חלקית למה שארע. המסמך אינו מזכיר את הצעת ועדת פיל מ- 1936 ואת החלטת החלוקה מ- 1948 . המסמך גם מתעלם מהמאבק המזויין שניהלו הערבים ביישוב היהודי משלהי המאה ה- 19 , ובייחוד לאחר החלטת האו"ם ב- 1947. נפקדת גם פלישת מדינות ערב, בתמיכת ערביי הארץ, וקריאתו של ה"ועד הערבי העליון", בראשות המופתי, לעזוב לתקופה קצרה עד שהיהודים ייזרקו לים. גם קריאתו של המופתי ברדיו להרוג ביהודים ושיתוף הפעולה שלו עם הנאצים, שזממו לא רק לחסל את יהודי אירופה, אלא גם לחסל את היישוב היהודי , בסיוע ערבי, לאחר הצלחת כיבוש הארץ ע"י רומל, נעדרים מהנרטיב הפלסטיני. ישראל גם נדרשת כתנאי לפיוס להכיר בפשעי המלחמה והכיבוש שהיא מבצעת בשטחים הכבושים. הפיוס דורש גם, סיום הכיבוש, פרוק ההתנחלויות מכל השטחים הערביים שנכבשו ב- 1967 , הכרה בזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני והקמת מדינה פלסטינית. כמו כן על ישראל להכיר בזכויותיהם של האזרחים הפלסטינים בישראל כמיעוט מולדת, כלומר, כאדוני הארץ האמיתיים. לסיכום, המסמך נועד ליצור תנאים להפיכת מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינה פלסטינית, תוך שלב ביניים של מדינת כל אזרחיה. לכאורה, מדובר בשוויון בין הרוב היהודי למיעוט הערבי פלסטיני. אבל, למעשה, לא מדובר בשוויון כלל. המסמך מנתק את היהודים הישראליים משאר העם היהודי מבלי לשאול או לקבל הסכמתם, הופך אותם לקולוניאליסטים דוגמת הלבנים בדרום אפריקה, ושולל מהם את עברם ועתידם. ביטול חוק השבות, מימוש זכות השיבה עפ"י 194 ןהגירה חופשית יהפכו את היהודים למיעוט תוך זמן קצר, ואז ניתן יהיה להפוך את ישראל לפלסטין באורח דמוקרטי. מחברי המסמך שואפים להקמת מדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה ולצידה מדינת כל אזרחיה, שתהפוך תוך זמן קצר למדינה פלסטינית , תוך חיסול המדינה היהודית. לסיכוםמסמך זה מצטרף למסמכים האחרים שהם בעלי אופי דומה. ה"חזון הערבי" של ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, "החוקה לישראל" של ארגון עדאלה והמסמך של ארגון מסוואה.בקיצור, לעם היהודי העתיק בן כ- 3000 שנה אין זכות הגדרה עצמית. אבל, לעם שהגדיר עצמו ככזה לפני פחות מ- 100 שנים- כל הזכויות. התנאים של ההנהגה של ערביי ישראל והציבור האינטלקטואלי הערבי לפיוס היסטורי הם:סיום הכיבושפירוק ההתנחלויות מכל השטחים שנכבשו ב- 1967 הכרה בזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיניהקמת מדינה פלסטינית בגדה ובעזההכרה בזכויותיהם של ערביי ישראל כ"מיעוט מולדת", כלומר, כאדוני הארץ האמיתיים. התנצלות והכרה באחריות על הנכבה שישראל הביאה על ערביי הארץביטול כל הסממנים היהודיים של המדינה ויישוב הפליטים בישראל, שתהפוך ל"מדינת כל אזרחיה" להלכה ולמדינה פלסטינית נוספת,למעשה.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רבקה שפק ליסק

.