אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

ויכוח עם פלשטיני


באחד מחדרי השיחה ברחבי הרשת, נתקלתי בערבי תושב הארץ, ואני מביא כאן בהשמטות קלות את הדיון שהתפתח בינינו, בארבעה בחודש זה. סימנתי את עצמי בכוכבית ואותו בשתי כוכביות. השיחה התנהלה באנגלית, והבאתי אותה בתרגום. עתה אתן לטקסט לדבר בעד עצמו.**: שלום [בעברית]*: שלום **: מאיפה ובן כמה?*: 35 מישראל**: איפה בישראל?*: קריות*: ואתה?**: אני בן 25 מפלסטין*: טוב*: היכן היא "פלסטין"?**: בדיוק במקום שבו נמצאת ישראל*: באיזה אזור?**: בכל האזור*: בסדר**: אתה צוחק עליי?*: לא, אני רציני. אתה יכול לתת לי בבקשה קישור למפה של "פלסטין"?**: היי**: אתם במלחמה איתנו**: ואתם לא מכירים אותנו**: אז יאללה לעזאזל*: טוב אז תן לי לדעת על מה אתה מדבר. פשוט תעשה פה העתק-הדבק לקישור למפת "פלסטין". האם זה קשה?**: לא, זה לא קשה**: חכה רגע*: בסדר**: palestineremembered.com/acre/maps/story583.htm*: בסדר, תן לראות*: אוקיי, לקחתי את המפה של "מחוזות פלסטין לפני הנכבה, 1946". האם זו מפת פלסטין?

**: כן*: בסדר, הבנתי. אך עם זאת המפה נראית לי קצת מוזרה.**: מדוע?*: הרשה לי לומר לך מדוע. האם ידוע לך מי יצר את המפה הזו במקור?**: בריטניה**: אנגליה*: כן. היא נכתבה ונוצרה על-ידי הכיבוש האימפריאליסטי הבריטי, אתה צודק.**: נו ואז?*: כיצד זה ייתכן שמפת פלסטין שלך זהה, סנטימטר-על-סנטימטר למפת הכיבוש האימפריאליסטי?**: אגיד לך כיצד,*: אני מקשיב**: כאשר אתה מגיע ופולש לארץ וכובש אותה, אתה חייב לבסס שליטה עליה, ולכן אתה תשנה את גבולות הערים או תעשה כל מה שתראה לנכון אבל בסופו של דבר הארץ הזאת עדיין שייכת לאנשים שהיו בה. *: בסדר, אני מבין. אבל לאחר שהכובש האימפריאליסטי עוזב, אתה יכול לשבת בטוניס או ביירות או אפילו פאריז ולשכתב את המפה, מפני שברור מאליו שהכובש עשה טעות פה, או שינה את הקו שם, וכו'. חייב להיות איזשהו הבדל בין המפה האמיתית, האותנטית של העם לבין ההחלטה הכפויה של הכובש, אינך סבור כך?**: גם אם אינני מתנגד לדון על הנקודה הזו, הרי שמדובר בגבולות שכולם הסכימו עליהם[...] ובכל אופן היכן ישראל בכל הסיפור הזה?*: עזוב את ישראל בצד לעת-עתה. אני פשוט רוצה לפענח את מה שנראה כחידה בעיניי. אין זה הגיוני עבור עם גאה ואותנטי, ללכת בדייקנות בעקבות מפה שרירותית של המדכא, מבלי לבצע ולו את ההתאמה הקלה ביותר. אני עדיין לא מצליח לראות את ההיגיון בזה.**: אני לא מבין את הנקודה פה. . . אם אתה מנסה להגיד שהערבים אידיוטים . . . חבל על המאמץ שלך אני מסכים איתך, הערבים דפוקים במוח מפני שהם לא מאוחדים*: לא אמרתי שהערבים אידיוטים, ולא דיברתי על ערבים, אלא ספציפית על פלסטינים*: אנסה לנסח מחדש את השאלה, אם יותר לי**: בסדר**: קדימה*: האם העם הפלסטיני הוא עם עתיק?**: כן הם כן*: אוקיי, אז בוא ניקח את שנת 1914 כנקודת התייחסות: באותה שנה, העם הפלסטיני חי בפלסטין. פשוט. האם אני צודק עד כה?**: אהא... ו?*: טוב. כעת, האם תסכים, שמטבע הדברים עם, אומה, אמורים לדעת היכן היא מולדתם, איפה היא מתחילה ואיפה נגמרת, היכן הם גבולותיה המערביים, המזרחיים, הדרומיים והצפוניים של הארץ? האם אומה אמורה לדעת מהם גבולותיה?**: אמת**: אני מסכים*: ואז, כעבור 3 שנים – מגיע כובש אימפריאליסטי מדכא, ומשרטט מפה בהתאם לאינטרסים הכוחניים והשרירותיים שלו. האם אינך סבור שזה ממש פלא-פלאים שהמפה השרירותית הכפויה הזו התבררה כזהה בדיוק למפה האותנטית של האומה? האם אתה עוקב אחר ההיגיון שלי?**: אני מסכים**: זה לא הגיוני בכלל*: אז איך אתה יכול להסביר שאש"ף למשל, שהיה לו מרכז מחקר בביירות במשך שנים רבות, ושפרסם מחקרים וספרים רבים, לא ראה לנכון לתקן או לשפץ את המפה, כדי שתתאים למפה הפלסטינית האמיתית? **: הם לא חייבים לתקן כל דבר**: לא יהיה איכפת להם **: כל עוד אדמתם בידיהם והם שולטים עליה, ודי להם בכך. מדוע שיהיה איכפת להם?*: אגיד לך מדוע. מפני שאם המדכא אומר לך: "טוב – זוהי ארצך, סנטימטר-על-סנטימטר", ואתה אומר: "אמן, בוס", זוהי התנהגות מאוד מוזרה, אפילו ביזארית, מצד עם כה גאה ומשכיל כמו העם הפלסטיני**: ומה אם נכפה עליך להגיד כן ואין לך שום ברירה מפני שאין בידך הכוח להגיד לא, על אף גאוותך הרבה והשכלתך הרחבה. . . *: אני לחלוטין מסכים שכל עוד הכובש האכזרי שולט – אין לך שום ברירה. אבל האימפריה הבריטית עזבה את פלסטין לפני למעלה מ-60 שנה, ולאש"ף (לדוגמא) היו כל הזכות והחירות שבעולם לומר אחרת בביירות או בטוניס. *: קח דוגמא מהמפה שהראית לי:*: האימפריה הבריטית כתבה "יהודה ושומרון" במפות פלשתינה האימפריאליסטיות שלהם, אבל אש"ף שינה זאת.**: הבריטים עזבו את פלסטין ולא חלפו 12 שעות בטרם נכנסו הכוחות הישראליים לפלסטין *: אני מסכים איתך שהכוחות הישראליים נכנסו לפלסטין. אתה צודק.*: אבל . . .*: . . .אבל משרד אש"ף בביירות או בטוניס יכול היה להדפיס מפה אחרת ולהוסיף למטה איזו הערה כגון: "זוהי המפה האמיתית של פלסטין. כפי שאתם רואים, היא דומה למפה הבריטית אך איננה זהה, מפני שאנו יודעים טוב יותר מהאימפריאליסטים היכן הם גבולותיה של ארצנו", הערה מעין זו. האם לא יכלו לעשות זאת?**: אמת אני מסכים**: טוב עכשיו תגיד לי אתה**: מדוע לא עשו זאת?**: האם מפני שלא ידעו מהי המפה האמיתית?*: לא, מפני שלא קיימת מפה ערבית או פלסטינית של ארץ פלסטין לפני שנת 1917. **: אוקיי,**: אז אתה מנסה לומר שהפלסטינים אינם בעלי האדמה הזו?*: אני מנסה להגיד שהעם הפלסטיני איננו עם אותנטי, כלומר, איננו אומה אונתטית (זה מעט מבלבל באנגלית מכיוון ש"אנשים" כיחידים נכתב כמו "עם" במשמעות של 'שעב' בערבית).**: הבנתי את הנקודה שלך**: בסדר**: בוא נגיד**: שהפלסטינים אינם אותנטיים**: אז מי הוא זה שהיה בעל האדמה ראשון?*: עד כמה אתה רוצה להרחיק אל תוך ההיסטוריה? היכן היית רוצה להתחיל?**: עד לאן שתרצה ללכת*: טוב. לפני מלחמת העולם הראשונה הארץ הייתה שייכת לאימפריה העותומאנית, ולאחר שהם הפסידו במלחמה – האימפריה האדירה שלהם חולקה בין המעצמות המנצחות**: טוב**: ואז?*: ואז ארץ פלסטין ניתנה לבריטניה למשמרת זמנית בתנאי הברור שיש לייסד בפלסטין בית לאומי לעם היהודי. ובאשר לאדמות, הסלעים, החול וכו' – רוב האדמות היו אדמות מדינה**: ובני העם הפלסטיני הגיעו אז מהיכן? מהחלל בספינת חלל גדולה?*: לא. בני העם הפלסטיני כפי שאתה מכנה זאת, היו ערבים ומוסלמים לא-ערבים, הן מקומיים והן מהגרים. הם זוהו בעיני עצמם כמו גם בעיני סביבתם באופן כללי כ'ערבים'**: יפה, נחמד מאוד. הערבים הללו היו בארץ לפני שבריטניה השתלטה עליה,**: או לכל הפחות האימפריה העותומאנית היא הבעלים האמיתיים**: אז איך זה שלישראל יש זכות לקחת את כל האדמה?*: האימפריה העותומאנית היתה הבעלים האמיתיים, עד שהיא הפסידה במלחמה וויתרה על כל השטחים שמחוץ לטורקיה-גופא. זה מה שקורה כשאתה מעורב במלחמה. אתה עלול גם להפסיד. מאותה הנקודה ואילך – הארץ היתה שייכת בדין לחבר הלאומים, אשר נתן אותה לבריטניה כפיקדון זמני למען העם היהודי**: טוב. האנשים שחיו שם לאחר שהעותומאנים הפסידו את הארץ, מהי הגדרתם ומהן זכויותיהם?*: הם ערבים, אשר כבר קיבלו את האמירות העצמאית-למחצה שלהם – כוונתי לירדן של היום – אשר הוקמה ב-1921**: אבל הם חיו על האדמה, האם זה הגיוני שאתה יכול לקחת ולבעוט אנשים מחוץ לאדמה שחיו בה רק בגלל שהשליט איבד אותה?*: לא. לא דיברתי על לבעוט אנשים החוצה. דיברתי על כך שאוכלוסיה שאיננה עם – יכולה להישאר ולעבוד ולחיות אבל איננה זכאית למדינה עצמאית**: טוב, אז ישראל היא הבעלים רשמית*: כן. ישראל היא היורשת של זכויות העם היהודי, כפי שיוצגו לפני היווסדה על-ידי הסוכנות היהודית**: טוב**: מה לגבי האנשים שחיו שם, הערבים?*: אמרתי לך: יש להם את הזכות לחיות, לעבוד, לבנות וכו'. אבל הם אינם זכאים למדינה עצמאית נפרדת**: וכאשר ישראל שהיא הבעלים זקוקה לעוד אדמה**: הם פולשים, הורגים ולוקחים**: בגלל שזה שלהם*: אסור שישראל תהרוג לשם ההרג, והיא אף פעם לא עושה זאת. אבל למרבה הצער זה קורה [הרג].**: למרבה הצער?**: לא נראה לי*: אני מציע שתלך ותבדוק כמה ערבים נהרגו בזמן ממשלת ישראל האחרונה לפני הסכמי אוסלו (כוונתי היא לאמצע 1990 עד אמצע 1992) והשווה למספר הערבים שנהרגו לאחר הנסיגה מעזה. אתה עוד עשוי לגלות שיותר חיים ערביים נחסכו תחת שלטון ישראלי מאשר תחת נסיגה ישראלית **: אם אתה חושב שאתם עושים לנו טובה, תודה אנחנו לא זקוקים לזה*: אני לא רואה את זה כטובה לכם. מטבע הדברים אני דואג לאינטרסים הישראליים. אבל כתופעת-לוואי, יותר חיי אדם ערביים נחסכים...[סוף]

קריאה נוספת אימגו- העם הפלשתיני: הכזב הגדול מכולם חלק א- הנרטיב הפלסטיני: תמורות באוכלוסיית ארץ ישראל / שמעון גילר- נר ה-60 למדינה / מוחמד אבו נאסר- יוזמה פרטית - להסביר את ישראל באינטרנט / רוני קליין

תגיות: 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת אריה פרלמן

.