אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מכחישי הציונות


הכחשת השואה היא נחלתם של אנטישמים ושוטמי ישראל כאחד ברחבי תבל ובמיוחד לאחרונה באזורנו. איננו מוציאים מכלל חשבון אותה שנאה עצמית מושרשת, אפשר גנטית, הרווחת אי-פה אי-שם בקרב בני עמנו המשותפת למיעוט ישראלי-יהודי אשר הפך גם הוא מכחיש שואה בארצנו, בעוד כרבע מליון ניצולי השואה עדיין חיים בינינו. אנו כבר הסכנו, תוך רגשי בוז ותעוב, גם למכחישי היהדות בינינו, אותם תימהונים הנוהים אחר דתות וכתות שונות, משונות והזויות. אלו הם צרכני הדת הכפייתיים, המבולבלים אשר הפכו את החילוניות לדתם כאשר אינם עומדים על הפירכה הנלעגת במשחק הכיסאות הדתי, אמור משיחי-לשקר הלזה לו הם שותפים בעילפון הכרה וחושים מובהק. אך באם יכולים אנו לחיות עם התופעות לעיל אשר אינן מסוכנות לקיומנו ומשותפות לציבור קטן, תימהוני, אבוד, מבולבל, אובד דרך וזניח אשר צמח על בירכי תרבות השפע והזנחה הורית ומשפחתית מתמשכת מאז כשלשה-ארבעה עשורים, הרי שציבור 'מכחישי הציונות' בינינו, אשר צמח מאותם שורשי הרקב, הינו מסוכן לקיומנו ומקיף עדיין, גם אם נגרע כוחו לאחרונה, מאות אלפי יהודים-ישראלים בתוכנו.

על ציבור זה ניתן לאמר כי "מכחישי הציונות' אינם מתים, הם רק מתחלפים", הללו נמצאים ונמצאו בינינו מאז ומתמיד לאורך כל גאולת ישראל בעת החדשה. אפשר ומי שימצא בכך פגם מולד בנו לא יהיה טועה. מסמכים מראשית דרכה של הציונות ועד ימינו מורים בבירור על אי הנחת, הכעס, הרוגז, והבוז אשר הופנה מצד אבות הציונות כנגד ציבור 'מכחישי הציונות' הן בפזורה והן בארץ ישראל של אותם ימים. משך כאלף שנים חי העם היהודי בארצו כאשר הסימביוזה בין דת ומדינה דומה כי לא גרעה מיכולתו לנהל חיים לאומיים בארצו, על אדמתו, באין מפריע. השבר הברור שאירע בין היותם של בני עמנו יהודים השייכים ללאום יהודי בארצו לבין היותם יהודים חסרי לאום, מנותקי-אומה ועם, מפוזרים בארבע קצוות תבל, ארע עם כיבוש ארץ ישראל על ידי הרומאים לפני כ-2000 שנים ודחיקתם של היהודים לגלות המזרח ואירופה אם באונס ואם מרצון עקב השממת הארץ. אין הכוונה במאמר זה לעמוד על שאלת השאלות 'מיהו יהודי', עוסקים אנו כאן בעובדות אשר גם אם ניתנות לוויכוח, הרי הלכה ולמעשה אינן נתונות במחלוקת. הציונות המודרנית של סוף המאה התשע-עשרה היא שיצרה וחיברה שוב, אפשר כי לא זו היתה הכוונה התחילית, את המושג לאום לדת היהודית. יהיו שיתמהו כאן. הרי הציונות שיחררה להלכה יהודים מכבלי הדת על מנת שיוכלו לקום, לעשות מעשה, לעלות לפלסתינה (דאז) וליצור עם ואומה יהודים בארץ ישראל. אכן כן, הציונות רכבה על גלי האמנסיפציה האירופית של סוף המאה התשע-עשרה אשר רחקה מהדת, כל דת, אשר שטפה את היבשת של התקופה. מאידך, למותר לציין כי ההדרה הציונית מהיהדות היתה אך למראית עין. עצם ההחלטה והנהירה בעקבותיה לשוב לארץ ישראל, להינתק מרוחות הקדמה האירופיות (למעט משוגעים לדבר קומוניסטים), ולא לפנות למשל לאוגנדה, כולה בנויה על רגשות דתיים מושרשים עמוק בנפשם של אבות הציונות והנוהים בעקבותיהם, כמו גם ההכרה כי בעבור העם היהודי שזה עתה הוגדר ככזה מחדש, קיים מקום אחד בחלד להתהוותו כלאום, היא ארץ ישראל והקושן לכך הוא ספר התנ"ך.מכחישי הציונות בינינו אימצו מוחם ומצאו "פטנט יהודי". הלאום היהודי אינו קיים. לגבי דידם קיים אך הלאום הישראלי וכך, כבמטה קסמים חלפו-עברו כל הבעיות הסובבות אותנו במרחב. באם לא קיים הלאום היהודי, כך טענו ועדיין טוענים, הרי נפתחים השערים לזכות השיבה הפלשתינית לתוככי מדינת ישראל באשר "אין חשיבות" יותר לזהותו של התושב, יהיה זה ערבי או יהודי. לגבי דידם הרי גם זכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל אינה ממין העניין והתנ"ך אינו קושן להוכחת בעלותנו אלא "סיפורי פולקלור מצוצים מהאצבע". הנה כי כן, מטה הקסמים של מכחישי הציונות שעטה את גלימת מכחישי הלאום היהודי חיסל באבחת חרב את הבעיה היהודית והפלסתינית במקומותינו. העובדה כי "מטה קסמים" זה גם יחסל את היישוב היהודי בארץ ישראל וקרוב לוודאי שיביא שואה שנייה על ראשינו אינו טורד את מנוחתם של "הכנענים" הללו.

לגבי דידם ישנה חשיבות אך למילוי תאוותם והיא שלילת היהדות והציוניות מכל וכל, גורלו, קיומו ושרידותו של העם היהודי בארץ ישראל? נו, קטן עליהם.לעזרתם של מכחישי הציונות התקבצו ובאו מארבע קצוות אוניברסיטאות ישראל כמו גם מחורי ביבים לאומיים אחרים אותם "ההיסטוריונים החדשים". אלו מכחישי הציונות והיהדות המכונים גם "פוסט-ציונים", העוטים גלימה אקדמית ותחת חסותה מעוותים, מסרסים, משנים ומסלפים את ההיסטוריה היהודית המודרנית בארץ ישראל כך שתתאים בבסיסה לתזה בה הינם מחזיקים, כי יש לחסל את הלאום היהודי באזורנו ולהעלות על פניו את הלאום הפלסתיני, בשם "צדק אוניברסלי" עלום ומופרך וזאת תחת שם הקוד הרב צדדי, מאחז העיניים: "מדינת כל אזרחיה". הפירכה הלוגית בכל אשר הם מאמינים, המאששת את לגיטימיות הלאום הפלסתיני בעוד ששוללת את קיום הלאום היהודי, אינה מכה בם, לגבי דידם הגיון ואמת אוביקטיבית הינם מוקצים מחמת מיאוס. העובדה הניצחת כי מרבית ה"פלסתינים" היושבים כיום ממערב לנהר הירדן ובמחנות הפליטים במזרח התיכון אינם כלל וכלל "פלסתינים" אלא חבורות שוברי שבר ומחפשי פרנסה אשר הגיעו לאזורנו בעקבות העליות היהודיות משך מאת השנים שחלפה, ממדינות ערביות ריבוניות כגון מצרים, סעודיה, ירדן, סוריה ועירק, אינה מסיטה את 'ראשי העץ' הללו מקיבעונם-חרגונם, הם בשלהם.הבה ונמשיך. חבורת 'מכחישי הציונות' בינינו אינה מסתפקת בהפרחת תזות הזויות. הללו עמלים ליכפות רעיונותיהם על הרוב ביננו אשר באורח טיבעי ומובן בז להם עמוקות. ושוב המציא לנו הראש היהודי פטנטים. "הבה וננקוט בערוץ עוקף ישראל, הבה ונעקוף את כללי הדמוקרטיה הבסיסיים הנוהגים בישראל, הבה וניפנה לשוטמי ישראל בארצות הים מעל לראש הדמוקרטיה הישראלית, והללו יוציאו עבורנו את הערמונים מן האש". אומרים ועושים.נוסחה מעוותת זו עובדת פלאים. מדינות וארגונים שוטמי ישראל באיחוד האירופי, כדוגמת חברת התקשורת הגרמנית אשר רכשה נתח השפעה בעיתון "הארץ" והפכתו לשופר שיטנתו כנגד ישראל, כמו גם אחרים "ממדינות תורמות" כגון השוויצרים, השוודים, הנרווגים, האנגלים ורבים אחרים. אליהם חוברים ארגונים "הומנים" אחרים כדוגמת "הקרן החדשה לישראל" הממומנת בנדיבות רבה על ידי קרן פורד, אשר מצידה מהווה את זרוע ההתערבות החתרנית הבינלאומית של אירגון הביון האמריקני, הסי. אי. איי.משקלם הסגולי של מכחישי הציונות בקרב שוטמי ישראל ממדינות הים הינו גדול באשר נתפסים הם כמותחי ביקורת אותנטיים וביקורתם לגיטימית מתוככי מדינת ישראל. מכאן גם ברי מדוע מתקבלים הם בזרועות פתוחות בין האנטישמים, מכחישי הציונות והמדינה היהודית שם. ארגונים אלו ורבים אחרים אשר תיקצר היריעה מלהכילם כאן (ניתן להתקשר למחבר המאמר ולקבל רשימה שלמה), מממנים אלפי עמותות חוץ פרלמנטריות בארצנו, בהן מועסקים עשרות אלפי ישראלים מכחישי הציונות, היהדות והשואה.עמותות אלו השייכות כולן, עד אחת, לשמאל הקיצוני, המיליטנטי והפשיסטי, חלקן לכאורה לגיטימיות המהוות "סיפור כיסוי אוטנטי" לכוונה ולמיקוד העיקריים והללו, הפצה ו"חינוך" העם היושב בציון לרעיון כי אנו איננו אנו, כי אנו חשובים כאבק המזרח תיכוני הפורח באוויר.

לטעמם, קיימת במקומותינו ישות לאומית פלסתינית בלבדית אשר זכויותיה עודפות על זכויותינו ומשכך, עלינו להעלם מעל במת ההיסטוריה כלאום יהודי.אל נא נקל ראש בכך, מתחת לאפנו מתנהלת מערכת שוחד אדירת ממדים הכוללת תשלומי מאות מיליוני דולרים המשולמים בגלוי ובהסתר לעשרות אלפי ישראלים, בתמורה לרכישת נאמנותם של אותם ישראלים כסוכנים זרים כנגד מדינתם ועמם. זהו שוחד, המנותב ככזה לכל דבר ועניין, ללא כחל וסרק.אנו כולנו מודעים למכחישי הציונות האיסלמיסטים: החיזבאללה, החמאס, סוריה, איראן וציבורים גדולים במצרים, ירדן, ערב הסעודית ועיראק. לגבי דידנו אך "טבעי" הוא כי נהווה מושא לשנאתם של אלו הרואים בנו את "הצלבנים המודרנים". מאידך, אנו איננו שמים את הדגש על העובדה כי רעיונותיהם והאג'נדה בה מחזיקים מכחישי הציונות האיסלמיסטים זהים בדיוק נמרץ לאלו של מכחישי הציונות מבית, אלו "הישראלים החדשים", "ההיסטוריונים החדשים", "הפוסט ציונים", "הפוסט הכל-מכל-וכל" ואלו לאלו מושיטים יד במילוי תאוותם לחיסול מדינת ישראל כביתו הלאומי היהודי של עם ישראל. ראוי הוא כי ניראה הדברים לאשורם, השמאל הקיצוני-המיליטנטי מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל. לא משום דעותיו, זכותו להביען ככל שיחפץ, זוהי הדמוקרטיה ועלינו לקבלה על כל גווניה. סכנתו היא בחבירתו לאויבי ישראל באזורנו ובארצות הים, על מנת לכפות על ישראל פתרונות הנוגדים את ביטחונה ותועלתה האסטרטגית של מדינתנו וחמור מכך, הנוגדים את רצונו הלגיטימי והדמוקרטי של מירב הציבור במדינת ישראל.אנו עדים מזה מספר חודשים למסע שכנוע נלהב, בניצוחם של מכחישי הציונות אצלנו מבית, אצל מנהיגי אירופה ואלו החדשים מקרוב באו מארה"ב אשר ניתן בנקל לגדרם בשלב זה כ"בילתי מנוסים ופזיזים באופן הרסני בעבור עצמם ועבורנו יחדיו". הנשיא האמריקני אובמה וחבורתו הפכו בעבור מכחישי הציונות מבית, למסלול עוקף בחירות, כנסת, ממשלה ודמוקרטיה בישראל. אלו הם הטובלים ידם בשרץ השנאה העצמית, יודופובים, מכחישי היהדות, מכחישי הציונות ועוד מרעין בישין כדוגמתם.איננו אמורים להיות מופתעים מתנועתו הסיבובית של גלגל ההיסטוריה, כבר עברנו את 'המתיוונים' וחנופתם-כניעותם אצל היוונים (למעשה סורים-הלניסטים), לפני למעלה מאלפים שנים. כבר עדים היינו לשיתוף הפעולה של יהודים-ישראלים "מכחישי ציון", כלפי הכובשים הרומאים לפני כאלפים שנים והתוצאות הנוראות לעמנו עקב כך. ואכן, בימינו אלו ההיסטוריה חוזרת על עצמה ויהודים שונאי עמם ממשיכים במלאכת החורבן בשיתוף שוטמי ישראל בעולם.מכחישי הציונות נמצאים בכל אתר ואתר במרקם חיינו אך בעיקרם מאכלסים, במספרים מוחלטים, עקב מהלכי היסטורית הקמת מדינתנו, את פרקליטות המדינה ובית המשפט העליון. כמו כן, נמצאים אלו במרב המכריע של זרועות המדיה הישראלית כולל העיתונים הנפוצים: ידיעות אחרונות, מעריב וראש לכולם, עיתון "הארץ".

וכמובן, מירב עובדי ושדרי המדיה האלקטרונית הן ברדיו והן בטלוויזיה נמנים עליהם. זאת אף זאת, נמנים על חוגים אלו רבים הנמנים על הפקידות בכלל משרדי הממשלה וכמובן עשרות האלפים הרבים המשרתים באלפי העמותות שוטמות הציונות בתוכנו. והנה לקט אקראי וחלקי בלבד לאשר מעוללים לנו מכחישי הציונות הללו:א . השתמטות נרחבת משרות צבאי והטלת נטל הביטחון על כתפיים צרות והולכות של אלו אשר עדיין מוחם לא נישטף. ניראה כי קיים קשר הדוק בין הדרת החינוך היהודי-לאומי בבתי סיפרנו על ידי שרי חינוך המשתיכים למכחישי הציונות, ולתופעה מבישה זוב . שתי המלחמות האחרונות נסתימו בתיקו (ותיקו פירושו הפסד לישראל אשר פירושו סכנה קיומית לנו), משום שמנהלי מלחמות אלו הביטו אחורה מה יאמרו עליהם מכחישי הציונות מבפנים יותר משדאגו להלחם באויב למולם ולסיים המערכות בניצחון. גישה זו מחלחלת מפיקוד הצבא ועד אחרון החיילים.ג . המגזר הערבי ברובו מרים ראש לא כאזרחים אלא ככאלו הטוענים בריש גלי כנגד קיום המדינה ובוודאי שוללים את קיומה היהודי וזאת בעידוד מסיבי משפטי ערכי ומוסרי של מכחישי הציונות, אותם מריונטות המורקדים בידי פעילי האיחוד האירופי והקרן החדשה לישראל בינינו.ד . מכחישי הציונות מקבלים ומנחילים לאחרים הן פנימה והן חוצה לנו את גישת אויבינו כי באשר לפליטים הפלסתינים אנו היננו הבעיה, בעצם קיומנו, בעצם היותנו עם יהודי בארצו, ולכן עלינו מוטלת החובה לפתור אותה, ולא מדינות ערב השותפות להיווצרותה ובוודאי אחראיות כוללות להנצחתה. ה . מכחישי הציונות בינינו מהווים עידוד מתמשך לארגוני הטרור, כמו גם למדינות הטרור (איראן וסוריה), להמשיך במלאכת הרצח שלהם תוך שהללו מכירים בכך כי מכחישי הציונות הינם שותפיהם האידיאולוגים בינינו, המפוררים את המרקם החברתי והלאומי הישראלי.

כאמור לעיל, החיים במדינה בעלת משטר דמוקרטי אינם תמיד דרך הסוגה בשושנים. במשטרנו איננו שופטים אדם לכף זכות או חובה מפאת דעותיו אלא אך ורק בעבור מעשיו. מכאן כי עלינו לאפשר למכחישי הציונות והיהדות בינינו לשאת את דברם ולהביע דעותיהם ולעמוד על זכותם זו בנחרצות. מאידך, עלינו להכיר בכך כי שיטות פעולתם הינן הרסניות בכוח ובפועל לקיום מדינת ישראל. לכן, עלינו לגזור גזרה שווה באשר לפעילותם של ארגוני השטנה נגדנו בכל האמור לפעילות חתרנית, בילתי חוקית ומכאן שחובה עלינו לפעול לעצירת מקורות מימונם.עלינו לאתר את מקורות המימון הבלתי חוקיים של אלפי העמותות החוץ פרלמנטרייות הממומנות על ידי שוטמי ישראל ולסכור ולהדק ידנו על שטף ממון השוחד האידאולוגי-הקלוקל הלזה . אל לנו לשגות באשליות, עמותות חוץ פרלמנטריות אלו מפעילות על מדינתנו "טרור רך" אשר לעיתים סכנתו רבה יותר מהטרור האיסלמי באשר הוא נעשה על ידי יהודים-ישראלים החיים בינינו, חלקם אף מהווים גייס חמישי לכל פרטיו ודקדוקיו. השפעתן של פעולות אותן עמותות ניכרת אך משך זמן, כפועל יוצא של 'הטרור הרך', הסימביוטי בתוך ועם המרקם הדמוקרטי (בישראל החלו לפעול עמותות אלו החל מסוף שנות השמונים). בכך מסוכלת לעיתים האפשרות לעקוב לאשורו אחר הצטברות שלילית של מעשיהם עד שאיחרנו את המועד.המדובר במשימה פשוטה יחסית באשר פעולות העמותות שוטמות ישראל במקומותינו הינן בחלקם גלויות ונעשות לעין השמש מפאת שזוכות להגנת שותפיהן במערכות המשפט והמדיה. כל שנידרש הוא להציב האנשים המתאימים במקומות המתאימים ולפעול. במלחמת קיומנו יש ראשון ויש אחרון. הטיפול בבעיית העמותות שוטמות ישראל חייב לבוא בסדר עדיפות גבוה.מאידך, יש להיזהר מלגלוש ל"צייד מכשפות" ולשמור על האיזון המתאים בין טובת הלאום לבין זכויות הפרטים בו להביע דעתם. אל לנו "לשפוך התינוק עם המים". יש לזכור כי מירב העמותות הפועלות כחוק במדינת ישראל הינן לגיטימיות למהדרין וחלקן עושות אף עבודת קודש בעזרה לנזקקים.בניגוד לדעת רבים, הדמוקרטיה אינה חסרת ישע והגנה. אין לתלות את חוסר הישע המאובחן לעיתים במדינות לאום הנמצאות תחת משטר דמוקרטי במשטר עצמו, אלא בפרטים המנהלים ומנהיגים אותו משטר. הדמוקרטיה הינה משטר גמיש ביותר הניתן להסטה במהירות רבה יחסית מ"דמוקרטיה אוטופית", ל"דמוקרטיה מתגוננת", ועד ל"דמוקרטיה התקפית". בידנו הדבר להכווין את התנהלות המשטר בהתאם לתנאים הקיומיים, הסביבתיים והגאופוליטיים בהם אנו חיים.אהרון רול[email protected]www.aaronroll.com

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.