אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

ראיון עם חכ משה כחלון - יור ועדת הכלכלה היוצא


הרצל חקק's picture

"אני מאוכזב ממשרד התקשורת. על הממשלה להתעשת וליישם את המתווה של הרפורמה" מראיינים: מירב לפידות והרצל חקק

מירב לפידות דוברת דואר ישראל והרצל חקק ראיינו את חבר הכנסת משה כחלון, היושב ראש היוצא של ועדת הכלכלה. ח"כ כחלון מספר על מאבקיו למען הצרכנים ומשרטט את המצב בשוק הדואר. הראיון יתפרסם בקרוב בביטאון דואר ישראל.

דבריו של כחלון מלמדים משהו על חשיבותו של מאבק למען הצרכנים ועל תפקידו הנכון של רגולטור בהסדרת שוק הדואר. חומר למחשבהח"כ משה כחלון, ליכוד, מסיים בימים אלו קדנציה מוצלחת במיוחד כיו"ר וועדת הכלכלה של הכנסת. לאורך כהונתו ניהל כחלון ישיבות רבות בנושא הרפורמה בדואר. כחלון מצהיר על עצמו שהוא בעד שוק חופשי עם מינימום התערבות ממשלתית, עם זאת לאורך כל הדרך תמך בעמדת הדואר ושיבח את המקצועיות של החברה והעומדים בראשה. כחלון, איש נעים הליכות, שנון ומבין היטב את המשק הישראלי, הוביל מספר מהפכות ראויות לציון בעת כהונתו כאשר המוטו שהנחה אותו לאורך כל הדרך זה אך ורק טובת הצרכן. בין היתר, המלחמה בעמלות הבנקים שהביאה לירידה דרסטית בכמות העמלות ובבהירותן, חוק חשמל מוזל לנזקקים, שיפור הקנסות בכביש 6 ועוד. לכחלון יש הערות רבות על התנהלות משרד התקשורת בכל הנוגע לרישיון חברת הדואר והרפורמה בשוק הדואר. שמענו ממשה כחלון על רשמיו מתקופת כהונתו:לאחר שנבחרת לתפקיד יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, מה היו היעדים שלך, כיצד בנית את סדר היום שלך?בתפקידיי הקודמים הבעתי את דעותיי בנושאים כלכליים שונים, והקו המרכזי שלי הוא שוק חופשי וכלכלה חופשית. כמו כן, פעלתי גם במישור החברתי ועל כן היה ברור לי שהוועדה בראשותי תעסוק בנושאים כלכליים - חברתיים, ודגש רב יהיה על הגנת הצרכן. בשונה מוועדת הכספים העוסקת בתקציב, במיסוי, בהסטת כספים, התפקיד של ועדת הכלכלה נוגע לרוב אזרחי ישראל, לכל משקי הבית. הוועדה מטפלת בכל מגוון הנושאים- אנרגיה, תקשורת, תחבורה, בנקים וכו'. מאות אלפים צורכים שירותי תקשורת, בנקים, משתמשים בשירותי חברת החשמל, נוסעים בכביש 6, ולנו כוועדה הייתה מחויבות לדאוג להם, לשמור על זכויותיהם כצרכנים.מכולם זכור בצורה בולטת המאבק נגד עמלות הבנקים שעשה כותרות ובצדק. זה היה מפנה אמיתי וסיוע של ממש לכל צרכן.

זה היה הישג בולט של הוועדה, וזה היה צעד שהמשיך את פעילות ועדת החקירה הפרלמנטארית בראשותי, שבדקה את עמלות הבנקים. הפתיע אותי ריבוי העמלות, הפתיע אותי גודל העמלות. החלטנו לפעול באמצעות חקיקה, וזה אכן חוק שיש לו השפעה על אחד ואחד והשפעה מהותית לכל משק בית. הוועדה ואתה בראשותה בוודאי התמודדתם עם לחץ מאד רציני של הבנקים, של השדולות שלהם.הרווח של הבנקים מן העמלות מסתכם בחצי מיליארד עד מיליארד שקלים. זהו נתח שוק שהם ממש לא שמחים לאבד. הם השקיעו מיליונים במאבק נגד רצון הוועדה לצמצם את העמלות שלהם. אני שמח שהצלחנו לחולל שינוי בנושא. כשיש פגיעה בצרכן, זו חובת הוועדה לפעול. כך עשינו גם בנושא חברת החשמל, והבאנו לכך שיהיה תשלום דיפרנציאלי למעוטי יכולת. היו תלונות של צרכנים שונים על פעילות כביש 6 וחברת דרך ארץ, על כן כאשר החברה ביקשה אישור לקטע 18 של הכביש – עירון יקנעם – באנו ודרשנו מהם לשנות את המדיניות כלפי הצרכנים, להוזיל את קטע 18 ב 50 אחוז ולצמצם קנסות פיגורים. כמו כן חייבנו אותם להחשיב את דמי הגבייה במכלול ההכנסות שלהם, וכך חסכנו לקופת המדינה מיליוני שקלים. הפעילות של הוועדה הובילה לשינוי ביחס של חברת "דרך ארץ" כלפי הצרכנים.וזה מוביל אותנו לנושא שוק הדואר. באפריל האחרון יצאה ועדת הכלכלה בראשותך בהחלטה שהעידה על גישה עצמאית מובהקת. הוועדה סירבה להפוך את תקנות תעריפי השירותים הכספיים של בנק הדואר להוראת קבע ולא עוד כהוראת שעה. מה היה המניע המרכזי להחלטה החשובה הזו?תפקיד הוועדה הוא לפקח על הממשלה. כוועדה של הכנסת זה סוג של פיקוח ציבורי של הכנסת על מדיניות התעריפים במסגרת הרפורמה המתוכננת בשירותי הדואר. התוקף של התעריפים היה אמור לפוג מתוקף הוראת שעה, ויום לפני תפוגת התקנות החליטה הוועדה להאריך את התוקף עד 1 ביוני, כדי לשמור על רציפות התעריפים הקיימים.

פסק הזמן שקבענו נועד לקבלת נתונים שיאפשרו לנו לקבוע עמדה עצמאית לגבי המלצות הוועדה לקביעת תעריפים בחברת הדואר. כוועדה של הכנסת עמדנו על המשמר כדי לבחון כל צעד של משרד התקשורת ומשרד האוצר. חשוב היה לנו לשמור על חברת הדואר שלא תיפגע, שכן מדובר בחברה גדולה ויציבה שאמורה לדאוג לשירותים האוניברסאליים בכל פינה ופינה בארץ. החשש של הוועדה מפגיעה בחברת הדואר שתוביל לצמצום שירותי הדואר בפריפריה. האם נבדקו מקרים דומים של מעבר לחברה במינהלי דואר אחרים בעולם, כדי להבטיח שיישום הרפורמה לא יוביל להתרסקות חברת הדואר?נקבע מתווה של רפורמה והיו התחייבויות של משרד האוצר ומשרד התקשורת, וזו הדרך להבטיח שהרפורמה תצליח. אני מאוכזב מהתנהלות משרד התקשורת בשנה האחרונה. חשוב שתהיה תחרות, חשוב שיהיו גם גופים קטנים, אבל כל זאת לא על חשבון פגיעה קשה בחברה הגדולה והיציבה. לחברת הדואר יש מחויבות לשירותי הדואר בכל מקום, מה שאין כן לגבי הגופים הקטנים. התרסקות חברת הדואר לא תשרת את המטרה הראשונית, ולא זו הייתה המטרה כאשר פתחו את שוק הדואר לתחרות. חשוב לדאוג לכללי תחרות הוגנים.האם בדקתם את נושא המעבר של רשות הדואר לחברה?הרפורמה לא התבצעה בקדנציה של הוועדה בראשותי, אבל פעלנו לאורך כל הדרך שהממשלה תעמוד בהתחייבויות שלה כלפי דואר ישראל. לצערי, אני חייב לומר, שהממשלה לא עמדה במלה שלה.

התחרות נכנסה לפי לוח הזמנים, אבל חברת דואר ישראל לא קיבלה ממשלת ישראל את הדברים שהתחייבו כלפיה.כיצד ראתה הוועדה את התפתחות חברת הדואר בעתיד, אילו תחומי פעילות ראוי שיינתנו לה?כשבדקנו את נושא עמלות הבנקים, הייתה המלצה של הוועדה להפוך את בנק הדואר לבנק מסחרי. הריכוזיות של הבנקים גרמה לפגיעה בצרכנים. היה חשוב לנו להמליץ על הגדלת התחרות והפיכת בנק הדואר לבנק מסחרי. קשה יהיה לבנק חדש לבוא ולהציג פריסה ארצית כה רחבה, והפריסה של בנק הדואר מעידה על נגישות, על הימצאותו גם בפריפריה. קשה במצב הקיים לבנקים זרים להשתלב בענף הבנקאות בארץ, והפיכת בנק הדואר לבנק מסחרי תהווה שירות טוב לצרכנים במדינת ישראל. באשר לתחומי פעילות אחרים, כאשר ייסגרו כל נושאי הדואר עם משרד התקשורת, בוודאי יאשרו לכם תחומי פעילות נוספים להגדיל את הכנסות החברה, בשל אובדן כספים בשוק העברת הדואר.משרד התקשורת עושה היום מאמצים לסייע לחברת הדואר, מגלה נכונות לספק רשת הגנה של מאות מיליוני שקלים.עצם ההצעה מראה שנוצר קושי מאופן יישום הרפורמה. הייתה הפרזה ברצון להגן על החברות הקטנות מול פגיעה בחברה הגדולה הקיימת. כשחשבו על הרפורמה ומתווה המעבר לחברה, לא חשבו על הגנה כה מרחיקת לכת, שתסכן את קיום חברת דואר ישראל. היום ההנהלה ועובדים דורשים בצדק רשת ביטחון. הייתי מציע לממשלה שבמקום לחפש דרכים לספק רשת הגנה, עדיף שיורידו מחסומים ומכשולים בנושא הדואר הכמותי וייצרו תחרות הוגנת בשוק הדואר. אין הגיון בכך שישמרו על הקטנים ויהרגו את הגדול. בנושא הבנקים הייתה ועדת חקירה פרלמנטארית, היו המלצות לחקיקה והייתה חקיקה, והמצב השתנה. בדואר המצב שונה.

כמובן שכאשר רוצים להשפיע יש דרכים לבוא ולומר לשר, אם אתה רוצה לאשר תקנות אלה, בוא ותסכים על נושא כזה או אחר, אבל זו לא התנהלות עניינית. לא רצינו להגיע להורדת ידיים ולמאבקי כוח. ועדת הכלכלה באה ואמרה, התחלתם רפורמה בשוק הדואר, בואו וסיימו אותה כפי שהוסכם, תעמדו בהסכמים שחתמתם.ככלל, אין לי טענה כלפי החברות הקטנות. הם רוצים לבסס נתח שוק, הם הלכו והשקיעו משאבים בקידום החברה כי משרד התקשורת התחייב להן. אבל לבוא ולחזק אותן ולהביא לריסוק החברה הגדולה, זה לא טוב לצרכנים ועצם ההצעה לספק רשת ביטחון מראה זאת. במקום לתת לחברת דואר ישראל גלגל הצלה, צריך לתת לה לשחות כמו שצריך. תן להם לשחות בעומק המים שיאפשר להם לפעול.מה התסריט שלך לגבי עתיד חברת הדואר?יש לכם ניסיון, יש לכם ידע, יש לכם פוטנציאל לעתיד טוב. השנה האחרונה הייתה רק התחלה, והעובדה שמשרד התקשורת לא סייע ביישום הרפורמה, לא היטיבה עמכם. יכולתם לפרוץ יותר ולפתוח נתיבי פעולה חדשים. יש לכם הכלים להתחרות בשוק הדואר ולהצליח גם בתחומי פעילות אחרים. אני מקווה שהממשלה תתעשת ותמצא את הדרך ליישום נכון של הרפורמה. זה טוב לכם, זה טוב לכולנו.* * * * *כחלון, שסיים בימים אלו את תפקידו כיו"ר וועדת הכלכלה ימשיך להילחם לטובת הצרכנים גם בתפקידו כפרלמנטר. כמו כן, הוא בישר לנו כי השבוע מונה להיות יו"ר מרכז הליכוד שזהו תפקיד מספר 2 בתנועה אחרי יו"ר התנועה. לא נותר לנו אלא לאחל לח"כ כחלון הצלחה רבה בהמשך תפקידו.

תגיות: 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת הרצל חקק

.